info@aydintasvinc.com.tr

Politikalarımız

Politikalarımız

Kalite Politikası

Aydıntaş A.Ş. ilerici vizyonu doğrultusunda teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, en güncel gelişmeleri müşterilerine sunmayı ve personelini bu gelişmelere uygun bir biçimde geliştirmeyi politika haline getirmiştir. Bu doğrultuda, “Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerine” uygun yönetimin yanında, belirtilen maddeler kalite politikamızı kısaca özetleyebilir:

    • Kalite yönetim sisteminin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dökümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi.

    • Kalite seviyesinin her kademe, iş kolu ve teknik birime hızlı bir biçimde uygulanarak takım ve şirket ruhunun korunması.

    • Öz değerlendirmelerin ciddi ve sık bir biçimde yapılarak bireysel ve birim performansının geliştirilmesi.

    • Sürekli gelişim ve sürekli rekabet prensipleri bazında uluslararası standartlara erişilmesi, ve mümkünse geçilmesi.

    • Sektördeki veya birimlerdeki inovasyonun desteklenmesi için yaratıcı yaklaşımlara imkan tanıyan iş koşullarının sağlanması.

 

Çevre, İş Sağlığı ve Sürdürülebilirlik Politikası

Aydıntaş A.Ş. gerek kendi çalışanları ve gerekse çevre sağlığı açısından önemli olan “Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri” temeline uygun hareket eder. Projeler ve çalışma koşulları sürdürülebilirlik prensipleri bazında seçilir ve gerekli adımlar atılır. Çevre ve sürdürülebilirlik politikalarımızı belirtilen maddeler ile sıralayabiliriz:

    • Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması.

    • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması.

    • İnşaat ve üretimdeki tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin olabildiğince azaltılması.

    • Kirlilğin ve atıkların kaynağında önlenip doğayla temasının minimuma indirilmesi.

    • Bu prensipler açısından özellikle önemli olan RES projelerinde aktif rol oynaması.

    • Çalışanlarının sağlık standartlarının korunması ve çevre bilinçlerinin olumlu yönde desteklenmesi.

    • Geri dönüşüme elverişli malzemelerin şirket ve projeler bazında olabildiğince tercih edilmesi.

 

İş Güvenliği Politikası

Aydıntaş A.Ş. iş güvenliği konusunda uluslararası standartları uygulamayı, ve mümkün olduğu yerlerde kendini geliştirip aşmayı bir politika haline getirmiştir. “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine” uygun bir biçimde şirket idaresi yapılır ve şirketin insan sermayesi hak ettiği özveriyi görür. Bu koşulların sağlanması için iş ortamında izlenen sağlık ve güvenlik politikamız belirtilen maddeler ile özetlenebilir:

    • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi.

    • İş güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenli aralıklarla yapılması.

    • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı prensipleri ile faaliyetlere devam edilmesi, uygun koşulların sağlanması.

    • Teçhizatların ve makinelerin bakımının düzenli bir biçimde yapılarak güvenlik tehditlerinin 0’a indirilmesi.

Politikalarımız